PFA322
Tip fax: Magic 2 Primo/Magic 2 Classic Tip: rol? film
PFA301
Tip fax: Magic/Magic Vox Tip: rol? film
PFA421
Tip fax: iJet Primo/iJet Voice Culoare:negru
PFA424
Tip fax: iJet Voice Culoare:color